10 rad, jak bezpečně používat trampolínu

Jarní dny nás lákají k častým aktivitám na čerstvém vzduchu. Hlavně děti si rády hrají venku. Pokud chcete děti (nebo sebe) ještě více navnadit na hraní venku, pouvažujte o koupi trampolíny. Berte však v potaz několik důležitých faktorů.

Při používání trampolíny dbejte na základní bezpečnostní pravidla. Poučte o pravidlech své děti, to co se nám zdá být zřejmé, nemusí být pro děti tak jasné.

  1. Před započetím hry na trampolíně, zkontroluj zda není trampolína poškozena (např. plátno, síť nebo pružiny)
  2. Nenechávejme děti hrát si bez dozoru na trampolíně. Dětská představivost nezná hranic a nikdy nemůžeme vědět co dokáže napadnout hrající si děti.
  3. Hlídejme, aby si na trampolíně nehrálo příliš mnoho dětí. Nejbezpečnější je, když si na trampolíně (hlavně menších rozměrů) hraje jedno dítě. Minimalizujeme tak riziko pádu několika dětí na sebe (síla nárazu je zde mnohem větší).
  4. V případě větších trampolín, dbejme na to aby děti dávaly pozor na ostatní skákající.
  5. Na začátku skákání by jste měli dětem ukázat jak si na trampolíně hrát a říct jim jaké skoky nemají dělat (např. skoky na hlavu, salta).
  6. Neskákejte na trampolínu z jiných předmětů (speciálně vyšších), ani neskákejte z trampolíny na jiné předměty nebo rovnou na zem. Tento problém minimalizujete pořízením bezpečnostní sítě.
  7. Nedoporučuje se rovněž úmyslné skákání přímo na bezpečnostní síť.
  8. Není dovoleno vcházet na trampolínu v botách a nosit na trampolínu jakékoli ostré předměty.
  9. Naučme dítě (i sebe) bezpečnému zakončení skoků (přistávání na ohnutých kolenech), je to velká pomoc při zakončení skákání a kontrole skoků.
  10. V průběhu pobytu dětí na trampolíně, by se neměly nacházet na trampolíně žádné předměty, které mohou působit při skákání jako střely.

Pokud ses již rozhodl koupit trampolínu, prohlídni si nabídku našeho obchodu.

Napsat komentář